Home > กำหนดการ
โครงการ Workshop และประกวดภาพยนตร์โฆษณา ปีที่ 5
“นมไทย-เดนมาร์ค 60 ปี สู่ความยั่งยืน My Brand Love ของคนไทย”
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กำหนดการโครงการ
เปิดรับสมัครและส่งผลงาน
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตามมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
กำหนดส่งผลงานวันสุดท้าย
ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 จำนวน 50 ทีม
ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 จำนวน 15 ทีม
กิจกรรม Workshop
เผยแพร่ Clip VDO
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

30 กรกฏาคม – 15 กันยายน 2564
30 กรกฏาคม – 15 กันยายน 2564
15 กันยายน 2564
1 ตุลาคม 2564
5 ตุลาคม 2564
7-8 ตุลาคม 2564
23 ตุลาคม -3 พฤศจิกายน 2564
4 พฤศจิกายน 2564