โครงการ Workshop และประกวดภาพยนตร์โฆษณา ปีที่ 5

“นมไทย-เดนมาร์ค 60 ปี สู่ความยั่งยืน My Brand Love ของคนไทย” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นมไทย-เดนมาร์ค หรือ นมวัวแดงที่คุ้นเคยกันดี จุดเริ่มต้นนมกล่องแรกของไทย ก่อเกิดจากสายพระเนตรของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี นมไทย-เดนมาร์ค เป็นนมแบรนด์เดียวของไทยที่ได้รับความนิยม และเป็นแบรนด์ที่ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภค การันตีด้วยรางวัล Thailand Most Admired Brand แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุด หมวดอาหาร และเครื่องดื่ม กลุ่มนมพร้อมดื่มยูเอชที ซึ่ง นมไทย-เดนมาร์ค ได้รับความน่าเชื่อถือและไว้วางใจมากที่สุดจากผู้บริโภคเป็น Most Admired Brand นมไทยอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภค (จากผลการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค นิตยสาร BrandAge ประจำปี 2020 และ 2021)