โครงการ Workshop และประกวดภาพยนตร์โฆษณา ปีที่ 5

“นมไทย-เดนมาร์ค 60 ปี สู่ความยั่งยืน My Brand Love ของคนไทย” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นมไทย-เดนมาร์ค หรือ นมวัวแดงที่คุ้นเคยกันดี จุดเริ่มต้นนมกล่องแรกของไทย ก่อเกิดจากสายพระเนตรของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี นมไทย-เดนมาร์ค เป็นนมแบรนด์เดียวของไทยที่ได้รับความนิยม และเป็นแบรนด์ที่ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภค การันตีด้วยรางวัล Thailand Most Admired Brand แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุด หมวดอาหาร และเครื่องดื่ม กลุ่มนมพร้อมดื่มยูเอชที ซึ่ง นมไทย-เดนมาร์ค ได้รับความน่าเชื่อถือและไว้วางใจมากที่สุดจากผู้บริโภคเป็น Most Admired Brand นมไทยอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภค (จากผลการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค นิตยสาร BrandAge ประจำปี 2020 และ 2021)
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โครงการ Workshop และประกวดภาพยนตร์โฆษณา ปีที่ 5“นมไทย-เดนมาร์ค 60 ปี สู่ความยั่งยืน My Brand Love ของคนไทย” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชื่อทีม ธาตุแมว มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ชื่อแผน รีวิวคู่รักต่างวัย My Sugar Daddy
สมาชิก
1.นางสาวธัญญรัตน์ แจ้งเกตุ
2.นางสาวธัญจิรา ลาภบุญเลิศ
3.นางสาวพรนภัส อนุชิตจิรัฐติกาล
4.นางสาวชัญญา กาญจนกุลานุรักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นฤดล นฤนรเศรษฐ
สัมภาษณ์นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.)
โครงการ Workshop และประกวดภาพยนตร์โฆษณา ปีที่ 5 “นมไทย-เดนมาร์ค 60 ปี สู่ความยั่งยืน My Brand Love ของคนไทย” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
แนะนำโครงการและชี้แจงโจทย์ โดยคุณธนเดช กุลปิติวัน บรรณาธิการนิตยสาร BrandAge และ BrandAge Online
โครงการ Workshop และประกวดภาพยนตร์โฆษณา ปีที่ 5 “นมไทย-เดนมาร์ค 60 ปี สู่ความยั่งยืน My Brand Love ของคนไทย” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
7วิธีสร้าง Brand ให้ถูก Love ผ่านโฆษณา" โดย คุณอดิศักดิ์ อมรฉัตร
Chief digital consultant บ. เอบีเอ็ม คอนเนค จก. และ เลขาธิการสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
คิดงานอย่างไรให้ปัง" โดยคุณธีรพล งามสินจำรัส
Creative Consultant ครีเอทีฟคนดังของวงการโฆษณา
โฆษณาอย่างไรให้โดน" โดย คุณชาญ รุ่งเรืองเดชวัฒนา
ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา